motivointi,suunnittelu,ohjaaminen,havainnollistaminen,kehittäminen,läsnäolo,haastaminen,rohkaisu,kysyminen,keskustelun virittäm,arvioiminen,ohjaus,oivalluttaminen,tutkimuksellinen ote,ajantasaisuus,kritisointi,tukeminen,auttaminen,suunnitelmallisuus,innostuminen itse,ajantasainen tieto,lähestyttävyys,opiskel. kunnioitus,tosielämän esimerkit,monipuoliset metodit,käytännön esimerkit,lähtötason arviointi,avoin ilmapiiri,johdonmukaisuus,arvioija,mahdollistaja,keskustelu,facilitointi,sitouttava design,luennointi,ryhmäyttäminen,keskusteleminen,orientointi,palaute,arviointi,aktivointi,jatkuva arviointi,ammattillinen kasvu,asiantuntijuus,ajatuksien herättäjä,valmentaja,opastaja,tehtävät,