formatief,toets,vragen stellen,onderwijsleergesprek,summatief,een opdracht,permanent opvolgen,peer assessment,herhaling leerstof,uitleg vragen aan ll,toetsen geven,kwaliteitsvol,leren van elkaar,examen,self-assessment,breed evalueren,een vraaggesprek,streng,door vraagstellingen,kleurencodes,continue evaluatie,schriftelijke toets,met een toets,met score's,opvragen,peer to peer,procent,