friluftsområden,skolan,snöröjning,bättre kollektivtrafik,öppettider för simhallen,fler bra fritidsgårdar,mer sol,