minus,avskalat,inte proportionellt,reklam vid error,reklam,kan ej ångra,propotionellt,tar bort tecken,fetar inte enstaka ord,olämplig text syns,anonymt,filtrerar bara engelskt snusk,proportionellt,