inget,ingenting,inget har varit dåligt,jag var ofta sjuk så har missat en del,tråkig,att vi inte har microskoperat så mycket.,proven har varit långa,för mycket skrivande,