ph yli 7,heikot emäkset,pesuaineet,emäksiä on esim. saippua,…………………………………..,-””¯””-, ……………………………….,,maistuvat karvailta,johtavat sähköä,hajoavat vesiliuoksissa ioneiksi,syövyttäviä,luovuttaa hydroksideja,vahvat emäkset,vastaanottavat protoneja,