huiswerkklas,mediëren, re-teaching, peer teaching,ivp,proactief, dan pas curatief,co-teaching,taalondersteuning,wezoozacademy,huiswerk,adi,portfoliogesprekken,map op smartschool,ingebed in het lesgebeuren,huiswerkklassen,niveauklassen nederlands,nt2-uur,geïntegreerd en in homogene groepjes,vrijstelling frans i.f.v. extra taal,co-teaching --> differentiëren,bijlessen tussen de middag,individuele leertrajecten,werken met doelen,vakgroepoverleg,binnenklasdifferentiatie afh van lkr,leren leren,aanvullend nederlands,leerzorg frans,okan huiswerkklas,vaste feedbackmomenten per periode,knooppunt,peerteaching lln 6de jaar versus 1ste gr,sccescriteria,individueel traject,differentiatie is evident in de b-stroom,leeratelier,remedial teaching,bijwerklessen,remediëring via differentiatie,geïntegreerde remediëring (droom),herahaling,bzl,leerpaden,openleercentrum,huiswerkklas mét begeleiding,bijlessen,tutoraat,flippings classroom,leerzorg na de lesuren,extra begeleiding nederlands,remediëringsbundels,klassen parallel leggen voor bep vakken,,dmv differentiatie,coöperatief leren,peer coaches,+1u, remediëringsbundels,,teamteaching in uren nederlands en pav,flexuur,