värss,värsid,kahemõttelisus,lõppsõna,salmid,eneseväljendus,epiteet,metafoor,võrdlus,isikustamine,metafoorid,kahemõtteline,riimid,haiku,sügavamõtteline,riimuvad sõnad,poe,luuletajad,poeedid,piltluuletus,lai silmaring,