högre lön,fungerande schema,högre personaltäthet,mindre barngrupper,mindre stress,ny läroplan,balans mellan uppdrag och förutsättning,bättre organisation,mindre stress!!!,fördjupning i yrkesrollen,en arbetsmiljö med bättre förutsättninga,samma personal grupp,mer pengar!,balans,större budget,få ut sin planering,kunna vara här och nu,lära mer om systematiskt kvalitetsarbete,nya kollegor,utveckla systematiken,ej mer än 8 tim arb dag,färre sjukskrivna,tillräckligt med planeringstid,klut,kunna vara här och nu med barnen,att organisationen flyter på,möjlighet att köpa in material,fungerade schema,fler semesterdagar,nära samarbete med familjer och kollegor,uppstart av logg på avdelningen,hela tiden utvecklas,gott samarbete i arbetslaget,personaltäthet,regelbundna planeringar,frisk personal,sätta sig in i den nya läroplanen,utbildning om den reviderade läroplanen,högre löner,en ny medarbetare - öka personaltäthet,en lugnare arbetsmiljö,lägre volym i barngruppen,lekande lärande,kontinuitet i kollegiumet,mindre antal barn,färre barn i grupperna,mer tid för systematik,stress fritt,mer personal,lärande kollegium,