ห้องเย็นที่ทุกคนนึกถึง,คลังเย็นคนเมืองเชียงใหม่นิ่มห้องเย็น,ห้องเย็นมาตราฐาน บริการหลายรูปแบบ,มุ่งมั่นเป็นผู้นำในการบริการห้องเย็น,บริการที่ใส่ใจ,ห้องเย็นที่เข้าใจคุณ,ห้องเย็นที่คุณไว้ใจ,ทุกคำตอบเรื่องห้องเย็น,ึคลังเย็นคุณภาพ1,ห้องเย็นแห่งอนาคต,ห้องเย็นที่ทุกคนมั่นใจ,เราเป็นมากกว่าห้องเย็น,Nim Coldstorage Vision 2019,คลังเย็นแห่งภาคเหนือ,คลังเย็นลานนา,บริการ,ความเป็นเลิศ,ตู้เย็นภาคเหนือ,บริการด้วยใจ,ห้องเย็นที่มีมาตรฐาน,สินค้าดี สินค้าไว บริการด้วยใจ,บริการคลังสินค้าครบวงจร,เชื่อใจ มั่นใจ,ดูแลสินค้าดี บริการไว ใส่ใจคุณภาพ,เป็นผู้นำด้านการบริการห้องเย็นแบบครบวงจร,ต้องการใชห้องเย็นต้องคิดถึงนิ่มฯห้องเย็น,