επικοινωνία,δημιουργία,experience,διευρυνουν τουσ οριζ,καινοτομία,νέες ιδέες,εμπειρία,καινούριοι φίλοι,νέες γνώσεις,νέοι ορίζοντες,προσωπική ανάπτυξη,επαγγελ/κή ανάπτυξη,ανταλλαγή ιδεών,ανταλαγή απόψεων,καινούριες ιδέες,συνεργασία,εκπ/κη εμπειρια,συωεργασια,η αλληλεπίδραση,εμπειρίες,συνεργασία,αλληλεπίδραση,collaboration,ανταλλαγή,