kooli ja kodu koostöö,vanemate kaasamine,teistega arvestamine,ühistegevused,lastevanemate kaasamine koolitundidesse,soov liikuda ühes suunas,usaldus,ühine eesmärk,teiste vajadustega arvestamine,klasside ülesed ühised tegevused,teiste erinevuste aktsepteerimine,vanemate mõistev suhtumine kooli,noore õpetaja mentorlus,vastastikune austus ja usaldus,vanemate kaasamine kooliellu,õpilased austavad õpetajaid ja vastupidi,õpilaste ideede rakendamine koolielus,