jo matka on merkityksellinen,tabletti käyttöön,turvallisuuden huomioimen ympäristössä,hyödynnetään luonnonmateriaaleja,projektit,luonnonsuojelu,retket,sallitaan lasten ihmetellä ja tutkia,liikutaan luonnossa,hyvällä suunnittelulla,havainnointi arjessa,lasten tutustuminen lähiympäristöön,tuetaan lapsen omaa päättelykykyä,lähdetään tutkimaan lasten havaintoja,aikaa ihmettelyllä,opetetaan kunnioittamaan luontoa,konkreettiset kokeilut, maatumiskoe,leikin avulla kokeillen,askartelutarvikkeet lasten saatavilla,?,farbe,geld,tablettien hyödyntäminen,kannustetaan omaan ajatteluun,metsäretket,retkeillään,säännöllinen retkeily lähiympäristöön,kerätään luonnonmateriaaleja,lähiympäristö,lähiympäristöön tutustuminen,muistetaan rakennettu ympäristö,retkeily lähimaastossa,jokamiehenoikeudet,teknologia esiin,ohjatut tuokiot,havainnoidaan vuodenaikoja,viskari hommat,koritehtävät,tarjoamalla mahdollisuus,kraft,