stämmer mycket bra,optimera elevens möjligheter lyckats,behövs förtydligande kring utgå,individ anpassat utifrån salutogent tänk,* varje elevs behov och förmåga,* utgårvarje elevs behov och förmå,stämmer,gör en glad ,,vi gör allt med glädje och nyfikenhet!,i vår skola...,anpassningar,