koost��oskuse arenda,annab uusi ideid,rohkem erinevaid ide,sotsiaalsed oskused,silmaring suureneb,meeskonnat��oskus,meeskonnat�� harjut,teistega arvestamine,vastutuse tekkimine,rohkem ideid,mahuka materj.jagami,kaaslaselt �ppimine,suhtlemise harjutami,s�nergia avaldumine,v�rdlusv�imalus,ajur�nnak,uus vaatenurk,iga�hel oma roll,vastutuse jagamine,vaheldus,kuulamisoskus,oma arvamus,julgus arvamust aval,laiem pilt,tagasiside,fiiling koost��st,loovt��de tegemiseks,kuulamisoskuse areng,oma m�tete s�nastami,sallivus,vastutustunne,eduelamus,k�ike �ksi ei j�ua,koost��,uusi ja huvitavaid l,oskus k�sida,huvitav,oma idee rakendamine,v�imalus otse k�sida,p�nevamad ainetunnid,oma arvamuse kaitse,oskus suhelda,uusi ja huvitavaid,oskus jagada,oskusi arendav,n?ha seoseid,annab kogemuse,loovuse ?ratamiseks,loogika,oma ego allasurumine,intrigeeriv,ghghnhnhgn,�ppijakeskne,uue kinnistamine,vastutus, silmaring,teistega arvestamist,oskus kuulata,t��koormuse v�hendam,mitmek�lgne,s�nergia,