verkostoja,osaamisen jakaminen,osaaminen näkyväksi,uudet ideat,uskottavuutta,oppiminen,luotettavuus,vertaistuki,työllistyminen,jakamista,yhteistyötä,markkinointia,verkostot,saan apua,yhteistyö,mahdollisuuksia,näkyvyyttä,arvostusta,vaikuttamista,työllisyminen,verkostoituminen,mieleenpainuvuus,oppimista,uudet mahdollisuudet,yhdessäolemmeenemmän,ajan säästö,osaamisen jakamista,palaute muilta,vaikuttavuus,näkyvyytä,verkostoitumista,uutta virtaa,somekäyntikortti,hiljainen tieto,ei vielä paljoa,asiakasrajapinta,asioiden hallintaa,osin yliarvostettua?,yhteyksiä,ammatti-identiteetti,työnhaku helpottuu,tärkeää,tietojen vaihto,näkyvyys, verkostot,vakuuttavuus,rohkeus,osaaminen,liidejä,uudet yhteisöt,on löydettävissä,yhteisöllisyys,tiedon jakaminen,vaikuttaminen,työhyvinvointia!,en vielä tiedä,hei minä täällä,samanmielisten tapaa,