küsitlustekoostamine,meenutada õpitut,veebilehe loomine,drive küsimustikud,blogi tegemist,googledrive,midagi uut,e-twinning,luua uut,kinnistada teadmisi,vveebitahvel,erinevaid digivahend,drive võimalused,proovida prezit,arvuti kasutus,kinnistadateadmisi,goo,export,