liiklus oli tihedam ja õnnetusi rohkem.,nägin et, treppidel joosti!,nägin et kõik lapsed jooksid ja trügisid,nägin et joosti üle tee,nägin et kõig lapsed jooksid ja trügisid,nägn, et mõni laps jooksis üle tee.,nägin et jooksti üle tee ja trügiti,liiklus oli tihedam ja õnnetusi rohkem,