Sdílet a ověřovat data,Objednat si jídlo,Vyhledat důvěryhodné zdroje informací,Najít si cestu domu,Umět zapnout pc,Rozpoznat reklamu,Umět používat interaktivní tabule,Internetové bankovnictví,Umět si hledat SPRÁVNÉ informace,Využivat digitální technologie,Neklikat na podezřelé odkazy,