loosiratas,võistlus,palli kasutamine küsimuste küsimisel,pantomiim,liikumine,rühmitamine,ise peab valima töövahendid,teamup,õpilaste rühmitamine mingitel alustel,online-stopwatch,pehme pall,skaalad,taimer,joonistamine,autasu,liisutus,koht,tunnustus,tants,kehakultuuripaus,emotsioonide kleepsud,online timer,nägudetabel,rollimäng,vestlusratas,lõngakera,joonistamine matemaatika tunnis,padi,rühmadesse jagamine,teamup - gruppidesse jagamine,loosimine,otsimine,võistlusmoment,tagasiside,käemärgid,atm - auto team maker,timer,ajajoon,valgusfoor,rühmadesse jagamine, tagasiside,pildid,liikumine - kükid, plaksud, hüpped,võistlemine,rollimängud,palli kasutamine,spinner,