kehaline kasvatus,eesti keel,inglise keel,kunst,loodus,matemaatika,