επιχειρηματικότητα,κοινωνικές επιχειρήσεις,κέρδος,αλληλεγγύη,κοινσεπ,καινοτομία,επιχειρήσεις ειδικού σκοπού,βιώσιμη επιχειρηματικότητα,κατανάλωση,οικονομία,συνεταιριστικές,στόχοι αειφορίας,υπέυθυνη παραγωγή,αειφορία,αλληλέγγυα οικονομία,