yllätyksellisyys,huumori,selkeydellä.,monipuolisuus,ei ole tyhmiä kysymy,vaihtelevuus,vastavuoroisuus,tauotus,kysymällä mielipide,kannustava palaute,vaihtelevat tehtävät,sallitaan huumori,kontakti,selkeys,onnistumiset,tuoda jotain mukavaa,sopivat tehtävät,selkeä struktuuri,live video,jokapäiväinen yhteys,motivointi,uuden oppiminen,lyhyet tavoitesyklit,jutustelu/kuulumiset,avustaja,välitön palaute,virkistäminen!,vuorovaikutteisuus,jatkuva kannustamine,vuorovaikutus,tietovisat tms,yksiselitteiset ohje,