palaute,päivittäinen yhteys,onnistumiset!,vaihtelevat tehtävät,työelämälähtöisyys,tutusta asioista,luoda rutiinit,monipuoliset aiheet,kohtaaminen,yhteydenpito,oivaltamisen ilo,hyvä palaute!,taata vuorovaikutus,vuorovaikutus,mielekkäät tekemiset,selkeät ohjeet,riittävä tuki,