mittakaava,matkasuunnitelma, ekologisuus,reittioppaat, aikataulut, kartat, kulkuv,