asumisturvallisuus, paloturvallisuus,pinta-ala,järjluku,kierrätys,sijainti,hu,erilaista sanastoa, pohjapiirros,sähköposti-vuokraaminen-asuntoilmoitus,mittaaminen (ala, etäisyys)&lähikartta,kartta, kuvien piirtäminen ja lukeminen,asumisturvallisuus: laitteiden nimet,kerro kodista: kerros, minkälainen...,sähköposti-vuokraam inen-asuntoilmoitus,kestävä kehitys(kierrätys, ominaisuudet),oman talouden hallinta (termit),oma asumisympäristö, kartat, suunnat,prepositiot/sijamuodot,kestävä kehitys, kierrätys,kestävä kehitys, materiaalien ominaisuud,asuntotukihakemus,asumisongelmat,energian säästäminen,raha,vakuutukset,maiseman kuvailu (adj.), asiakirjat,huolto,talon käytänteet:järj.säännöt,,sadaf,