kysyminen,kirjoittaminen,ajatteleminen,lukeminen,motivoituminen,tehtävien tekeminen,laskeminen,reflektio,kyseenalaistaminen,yritteliäisyys,kriittinen ajattelu,tavoitteellisuus,tutkiva ote,osallistuminen,tiedon etsintä,pohdinta,kritisointi,oppiminen,orientoituminen,keskittyminen,motivaation ylläpito,halu kehittyä,opetuksen arvostamin,uteliaisuus,avoimuus,vertaisarviointi,uutis. seuraaminen,valppaus, kiinnostus,palautteen hyödyntäm,tandem-oppiminen,tiedon kypsyttely,tekeminen,uuden luominen,haastaminen,sisäistäminen,orientotuminen,kuunteleminen,väitteleminen,keskusteleminen,reflektointi,ukeminen,ahkeruus,ulkoistaminen,arviointi,tiedon hakeminen,tiedonjako,yhteisöllisyys,kysely,itsearviointi,dialogi,harjoittelu,tehtävien teko,itseohjautuvuus,palautteen antaminen,