teadlikkus,programmeerimine,digivahendid,programmid,infootsing,meilietikett,turvalisus,arvutioskus,kohanemine,julgus,digikirjaoskus,digiohutus,ohtude vältimine,infomaailm,oskus kasutada digivahendeid,tulevik,mõistmine,mitmekülgsed oskused,digihügiee,kriitilinemõtlemine,turvaline parool,tugev parool,netikett,igapäevaelu,21.sajand,elulisus,tervis ja ohutus,interneti turvalisus,kriitiline mõtlemine,infootsinguot,oskus digimaailmas toimetada,kiirus,sisuloome,keskkondade teadmine,tarkus,mõtlemisvõime,kiire kohanemine,digioskus,oskused,tehnika,arvuti,digihügieen,allikakriitilisus,nutikus,oma seadme kasutamise oskus,nutiseadmed,äpid,tehnikakasutamise oskus,valikud,nutiseade,nutikael,nutivahendid,toimetulek digimaailmas,arvuti kasutamine,