Elementen voor een sterke les leerling 2 (nog geen goede band)