ถ้าไม่กินผักแล้วจะกินเจ แสดงว่าต้องกินแต่แป้งใช่ไหม