Mikä adjektiivi kuvaa LähiVerkkoa ja lähiverkkolaisia?